Wednesday, February 14, 2007

ഞാന്‍ ഹരി

ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാര്‍ത്ഥനകളും പിന്തുണയും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു് ഞാന്‍ തുടങ്ങട്ടെ.

എന്നു് സസ്നേഹം ഹരി.